Verslag 1

Wiki

• Welkomspagina:

o Inleiding
o Doel van de wiki
o Opbouw site toelichten
o Uitleg van het onderwerp
o Waarom interesse in dit onderwerp

• Hoofdbalk en zijbalk

• Verschillende opdrachten:

o Stap 1: iedereen moet basistekst hebben uit vaktijdschrift, handboek…, minimum 8 pagina’s (meerdere bronnen, minimum 3, bronvermelding: APA-stijl, zie sadan)

 Van deze basistekst synthese maken in word, en van deze synthese ppt en dit dan op wiki plaatsen. (zie verder stap 3)

o Stap2: aanmaken account en wiki (reeds gebeurd), deze moet private gezet worden (reeds gebeurd)

 Iedereen stelt zich kort voor op de wiki
 Op de wiki: layout maken (hoofdbalk, zijbalk) voorstel dat Tom de lay-out maakt met alvast een tab voor zijn eigen werkjes en iedereen doet dan zelf hetzelfde zoals Tom voor hun werkjes dan hebben ze een voorbeeld om te volgen.

o Stap 3:

 Trefwoordenlijst (in stap 1 individuele opdracht van basistekst moet iedereen trefwoorden verzamelen, en dit van iedereen apart moet dan worden verzameld en op wiki geplaatst)
Alfabetisch gerangschikt
Iedereen werkt aan zijn individuele opdracht en plaatst dit op de wiki. Dan is er 1 iemand die de trefwoorden van iedereen in 1 document zet en op de wiki plaatst.

 Lijst van specialisten (idem als trefwoordenlijst)
 lijst organisaties (idem als trefwoordenlijst)
 bronnenlijst (idem als trefwoordenlijst)
 iedereen zet zijn synthese van zijn basistekst op wiki en de ppt ervan.

o Stap 4:

 Nagaan of gebruikte bronnen (iedereen kiest enkele uit bronnenlijst) beschikbaar zijn in de bibliotheek van katho, indien niet, kijken op het in andere bibliotheken beschikbaar is via Libis (zie opdracht Excel 1 en 2):
 Sterretje plaatsen bij 1 boek dat je hebt uitgekozen om te bestuderen
 Trefwoorden uit achterflap en inhoudstafel van dit boek plaatsen
 Kijken of er van de auteur van dat boek nog andere boeken aanwezig zijn in 2 bibliotheken die voor jou bereikbaar zijn, noteer titels verwant met thema
 Kijken of er online werken zijn van die auteur
 Elke student moet 5 recente krantenartikels van het thema vinden (afspreken wie in welke krant/tijdschrift zoekt)
 1 student kijkt in bibliotheek welke vaktijdschriften bij onderwerp passen en zet die titels op wiki
 Elke student zoekt in bib 1 tijdschrift en noteert referentie (die ook in bronnenlijst moet komen) van minimum 2 relevante artikels
 Elke student zoekt bijdrage uit verzamelwerk via databank springer/bsl
 Eindwerken die relevant zijn, elke student 5 titels
 Boeken in de bib over thema, elke student 5 recente titels.

o Stap 5:

 Iedereen minimum 1 organisatie via sociale kaart, website bezoeken en woorden tellen via tekstkritiekmodel
 Statistieken rond onderwerp (zie opdracht Excel 3)
 Wetteksten rond het thema
 Politieke context rond het onderwerp

o Stap 6:

 Afwerken
 Slotvergadering: 29/04/2011

Concreet

1) A: lay-out wiki, verslag vergadering(en) + forum: Tom
2) B: trefwoordenlijst: Leib
3) C: lijst specialisten:Greet
4) D: lijst organisaties:Els
5) E: Bronnenlijst:Ycri
6) F: vaktijdschrift in bibliotheek:Frederik
7) G: welkomspagina, inleiding schrijven en op wiki plaatsen:Marjolein
8) H: afwerking site:Bert
9) I: voorbereiden slotvergadering (agenda)+ verslag en op wiki plaatsen: Yamina

nog de opdrachten die iedereen moet doen

klik hier om dit verslag in word formaat te zien zodat ook de letter A tem I duidelijk worden