Tijdschriften
  • Fondelli,T. (2008). Eetproblemen: overgevoelig voor prikkels (2). Autisme centraal, 27 (4), p. 18-28
  • Vandereycken,W.(2008). Over het ontkennen en verhullen van eetstoornissen. Psychopraxis, 10 (1), p. 23-26
  • Devoitille, L., Lejeune,C. (2005). Obesitas en vermageringskuren , de visie van da psycholoog. Neuron,10, 8 (p. 252- 254)
  • Siemons,A. (2008). Behandeling van kinderen en jongeren met anorexia nervosa: wat werkt er? Neuron, 13,10 (p 42-46)