Tekst Yamina

Powerpont tekst
Stap 1 in word
Oorspronkelijke tekst

Synthese

Anorexia nervosa en vrouwenhulpverlening

Een cultuurhistorische en seksespecifieke benadering van anorexia en boulimia nervosa is ontstaan als kritiek op benaderingen die niet ingingen op het gegeven dat deze eetstoornissen voornamelijk voorkomen bij vrouwen en meisjes in westerse samenlevingen, of dit gegeven eenzijdig trachtten te verklaren uit het gegeven dat sommige meisjes geen vrouw willen worden, of dat hun moeders te dominant of overbezorgd waren (mothers blam–ing).

Anorexia en boulimia nervosa worden onder andere verklaard als een ‘pseudo–oplossing’ voor conflicten waarin vrouwen terecht komen ten gevolge van tegenstrijdige eisen die aan hen gesteld worden.

De belangrijkste doelen bij de vrouwenhulpverlening aan mensen met eetstoornissen zijn om de lichaamsbeleving en de zelfbeleving te verbeteren en de betrokkenen beter te leren wat ze zelf willen en voor zichzelf op te komen.

Centrale thema’s bij vrouwenhulpverlening aan vrouwen met eetstoornissen zijn het eetgedrag, lichaamsbeleving, identiteit en zelfvertrouwen, nabijheid en seksualiteit, relatie met de ouders.

ICT-opdracht