Tekst Tom

Powerpoint tekst
Stap 1 in word
Oorspronkelijke tekst

korte synthese

In dit artikel wordt de nieuwe aanpak van Fairburn uitgelegd. Dit is een cognitieve benadering van de behandeling van eetstoornissen, CBT-E. Deze behandeling is gebaseerd op zijn transdiagnotische theorie in verband met eetstoornissen. De sterke en zwakke kanten van de behandeling worden getoond.

Volgens Fairburn zou elke behandeling moeten starten met CBT-E. Als er niet snel een verbetering optreedt wordt geadviseerd om de therapie te vervangen door een meer ervaringsgeoriënteerde therapie zoals het schematherapie of COMET.

Schematherapie:
Een therapeutische behandeling die gericht is op patiënten met moeilijk behandelbare psychische stoornissen zoals o.a. persoonlijkheidsstoornissen. Schematherapie is een therapeutische benadering waarin elementen uit cognitieve, gedragstherapeutische en psychodynamische modellen, hechtings- en Gestalt-modellen met elkaar worden gecombineerd.
De therapie heeft als doel oude disfunctionele schema's bij patiënten te onderkennen en te doorbreken. De therapie wordt tegenwoordig gezien als een effectieve behandeling voor een breed scala van psychische problemen, vooral ook voor patiënten die voorheen moeilijk te behandelen waren.

COMET:
Deze studie evalueert een korte trapsgewijze cognitief-gedragsinterventie voor de behandeling van laag zelfrespect van patiënten met een eetstoornis. COMET is gebaseerd op inzicht en bevinden van experimentele psychologie.

ICT-opdracht

excel opdracht 1
excel opdracht 2
excel opdracht 3