Tekst Leib

Powerpoint tekst
Stap 1 in Word

Onbegrensde lichtheid; neurobiologie en anorexia nervosa
door Annemarie van Elburg

Synthese:
In dit artikel wordt de kennis die we vandaag bezitten over anorexia nervosa (AN) belicht en onderverdeeld
naargelang hun oorsprong binnen de verschillende takken van de neurobiologie en de aard van de onderzoeksmethodologie.
In het eerste deel van dit werk wordt de geschiedenis van eetstoornissen zeer beknopt geschetst.
Vervolgens gaat de auteur over tot het vormen van een definitie en het klinisch beeld van de verschillende vormen van AN.
Uit de structureel beeldvormende onderzoeken moet men vaststellen dat de pathogenese van de gevonden afwijkingen helemaal niet éénduidig is.
Ook de functioneel beeldvormende onderzoeken leveren inconsistente resultaten op.
Zo wordt er bij AN-patiënten ter hoogte van de corticale regio’s hypometabolisme vastgesteld,
terwijl boulimia nervosa patiënten hypermetabolisme wordt vastgesteld.
De neurofysologie leert ons dan weer dat het effect van een ernstig ondergewicht op cognitief vlak en
neuropsychologisch functioneren sterk verschilt per patiënt.
Dit varerieert van een minimale impact, to duidelijke uitval op aandachtstaken, verbale problemen, geheugenproblemen en
lagere scores op visueel-ruimtelijke taken.

ICT-opdracht