tekst Bert

Powerpoint tekst
Stap 1 in word
Oorspronkelijke tekst

Synthese:

Het begrijpen van eetstoornissen – Sam Clark Stone & Heidi Joyce

Eetstoornissen hebben hun invloed op zowel fysische als psychische factoren, en zijn tevens nefast voor de sociale omgang met derden. Stoornissen worden gekenmerkt door een waaier van symptomen, met soms fatale gevolgen.

Stoornissen worden veroorzaakt door predisponerende, versnellende en aanhoudende factoren. Predisponerende en aanhoudende bestaan voornamelijk uit emotionele fatoren, die eventueel gevoed kunnen worden door het beeld die onze maatschappij oplegt. Versnellende factoren daarentegen vinden hun oorsprong uit gevoelens van onmacht. Daarbij wordt naar een manier gezocht om ze de baas te kunnen en dient voedsel als middel om de onmacht (stress) te bestrijden.

Ook het lichaamsbeeld speelt een belangrijke rol bij het voeden van een eetstoornis. De psychopathologie van eetstoornissen is het overmatig belang hechten aan uiterlijk en controle, waarbij ‘dun zijn’ gelinkt wordt aan meer eigenwaarde en zelfvertrouwen. De focus verschuift richting de negatieve kanten van het lichaam bij zowel mannen als vrouwen.

De voorwaarde voor een succesvolle behandeling is een goede samenwerking tussen patiënt en therapeut, met als doel de actieve participatie van de patiënt. Volgens Wilburn & Fairburn is de keuze van de gevolgde behandeling afhankelijk van de vorm van de aanwezige stoornis.

De rol van verpleegkundigen (school-praktijk-wijk) is het opsporen van (vroege) eetstoornissen en de eerste stappen. De manier waarop ze aan preventie doen is afhankelijk van het werkgebied.

Men concludeert dat eetstoornissen verantwoordelijk zijn voor ernstige en langdurige fysische, psyische en sociale aandoeningen. Verpleegkundigen hebben hierbij een belangrijke preventieve rol te vervullen.

ICT-opdracht

Excel oefeningen 1-3