Politieke Context Yamina

Bezoek aan Inloopmobiel Eetstoornissen in Diksmuide

Danielle Godderis-T'Jonck, N-VA
Vlaams volksvertegenwoordiger

Danielle bracht een bezoek aan de Inloopmobiel Eetstoornissen op de Grote Markt van Diksmuide. De Inloopmobiel Eetstoornissen is een rondrijdende mobiel van de vzw AN-BN bedoeld om vrijblijvend mensen met eetstoornissen of hun omgeving te informeren over de problematiek.
Naast de informatieopdracht heeft dit vernieuwend project ook nog als doel Vlaanderen te sensibiliseren en te motiveren om professionele hulp te zoeken. Het is een belangrijk preventiemiddel tegen deze aandoening die niet alleen een impact heeft op de patiënt zelf maar ook op de omgeving. Via deze weg kunnen ouders en andere betrokkenen beter op de hoogte worden gesteld en sneller signalen opvangen. Het is immers aangetoond dat als de symptomen worden herkend en actie kan worden ondernomen de kans op genezing groter is.

Danielle Godderis-T’Jonck: “Dit drempelverlagend initiatief kan ik enkel maar toejuichen. Mensen met eetstoornissen wachten nog altijd te lang om hulp te zoeken. De problematiek houdt zich nog altijd te veel op in de taboesfeer. Het is belangrijk dat mensen beter worden geïnformeerd over deze problematiek. In het Vlaams Parlement besteden we hier ook de nodige aandacht aan. Eind deze maand bespreken we in de commissie Welzijn een voorstel van resolutie betreffende een sensibilisering en ondersteunend beleid omtrent eetstoornissen waar ik mij steun aan verleende. Hierin vragen we de Vlaamse Regering om meer aandacht voor en een beter uitgewerkt beleid rond eetstoornissen.”

6/04/2011

Bron: http://www.tjonck.be/