Politieke Context Frederik

EETEXPERT.BE vzw

link eetexpert

EETEXPERT.BE vzw is een kenniscentrum van en voor al wie betrokken is in de zorg voor mensen met eet- en/of gewichtsproblemen.

DOELSTELLING
De vereniging eetexpert.be stelt zich als doelstelling om de volksgezondheid te verbeteren op het vlak van eten en gewicht. Ze richt zich op problemen die verband houden met eten (niet eten, te weinig eten, verkeerd eten) en problemen met betrekking tot lichaamsgewicht (ondergewicht & overgewicht), alsook op alle ziekten en aandoeningen, sociale omgevingsfactoren, factoren inzake ontwikkeling en levensstijl die hiermee kunnen samenhangen. Ze is een kenniscentrum voor de overheid, hulpverleners, organisaties en personen die met deze problemen te maken hebben. Deze expertise is gericht op hulpverlening, vorming, onderzoek en preventie.

ACTIVITEITEN
Tot de concrete activiteiten waarmee deze doeleinden van de VZW worden verwezenlijkt, behoren onder meer:

 • als een centrum binnen een expertisenetwerk functioneren
 • sensibiliseren met betrekking tot deze problematiek
 • professionaliseren van hulpverlening en preventie
 • vorming
 • ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van research
 • uitwerken van werkmethodes en ondersteuningsmiddelen
 • ondersteuning bieden aan andere organisaties met terreinwerking, individuele zorgaanbieders, provincies, steden en gemeenten, en alle regionale en niet regionale samenwerkingsverbanden
 • publiceren
 • projecten leiden
 • networking
 • consulting

Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële en niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.