politieke context Bert

Standpunt Open-VLD

Synthese:

Snellere behandeling en zorg nodig voor mensen met een eetstoornis

Vlaams Parlementslid van Open-VLD Vera Van der Borght dringt aan op een meer kordate en snellere aanpak van de opvangproblemen voor mensen die kampen met een eetstoornis.

Na een schriftelijke rondvraag stelde ze vast dat vorig jaar bijna 400 personen, waarvan ongeveer 95% vrouwelijk, met een eetstoornis zijn behandeld in een Centrum voor Geestelijke Gezondsheidszorg (CGG).

Vera Van Der Borght benadrukte de noodzaak van kortere opvangtijden en een hulpverlening die korter op de bal moet spelen. Op dit moment zijn er mensen die tot zeven weken moeten wachten op een eerste raadpleging, zowel bij een CGG als een gespecialiseerd psychiatrisch ziekenhuis. Daardoor zijn de wachtlijst veel te lang.
Bevoegde minister Vandeurzen heeft ook geen zicht op de wachttijden, dat is voor een stuk te wijten aan het gebrek van een centraal wachtlijstbeheer.

Het initiatief om Vlaams minister Vandeurzen te bevragen, is ontstaan door het tragische verhaal van Chlöe. Wegens een tekort aan bedden en het onderschatten van haar gezondheidstoestand werd het meisje niet opgenomen, en overleed ze enkele dagen later.
Dit resulteerde in het oprichten van een actiegroep, genaamd BAAN Chlöe, die staat voor ‘Betere Aanpak Anorexia Nervosa’. De actiegroep ijvert voor een beter ambulant beleid en meer opnamemogelijkheden voor patiënten met anorexia of boulimie

Bron:

Van der Borght,V. (2010). Snellere behandeling en zorg nodig voor mensen met eetstoornis, geraadpleegd op 3 maart 2011, op http://www.vld.be/?type=nieuws&id=1&pageid=38065