Organisatie Yamina

Broeders Alexianen
Psychiatrische kliniek Tienen
Ter Beke

Organisatie in word
Link sociale kaart

De afdeling Ter Berken is gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen en aanverwante problematiek.
De eetstoornissen die ze behandelen zijn anorexia nervosa, boulimia nervosa en andere varianten zoals over eters en overdreven sporten.
De afdeling beschikt over 35 bedden enkel voor vrouwen.

Hun basisvisie is: eigen verantwoordelijkheid, bij alle belangrijke beslissingen heeft elke patiënt een persoonlijke inspraak omdat we veel belang hechten aan de eigen verantwoordelijkheid. Alle patiënten zijn vrijwillig op de afdeling, niemand is onder dwang opgenomen.
Het samenleven met 'lotgenoten' in een groep is de hoeksteen van het behandelprogramma. Een groep bestaat uit acht tot twaalf patiënten. Buiten enkele individuele gesprekken vinden alle therapieën plaats in groepsverband.
Ze werken niet volgens een strikte therapiemethode maar volgen principes van zogenaamde 'directieve therapie'.

Ongeacht het soort eetstoornis of aanverwante problematiek, de aanpak volgt tegelijkertijd twee sporen:
(1) het doorbreken van de negatieve cirkel van de klachten of symptomen.
(2) het zoeken naar oplossingen voor de achterliggende problemen.

Er wordt daarbij zo min mogelijk met medicatie gewerkt; de meeste patiënten nemen na de behandeling geen medicijnen meer.

De kliniek mag geen eiland worden, los van de buitenwereld. Daarom is er dagelijks bezoek toegelaten en worden weekends zoveel mogelijk (afhankelijk van de medische toestand) buiten de kliniek doorgebracht.
Aan een opname gaat steeds een kennismakingsgesprek vooraf. Een onmiddellijke opname is niet mogelijk; er is steeds een wachtlijst van wisselende duur.

Jongeren onder de 18 jaar kunnen de behandeling deels combineren met studeren via de ziekenhuisschool:

• Ze organiseert gratis onderwijs voor jongeren tot 18 jaar tijdens hun opname.

• Doel is de leerachterstand te beperken en de herinschakeling na opname te vergemakkelijken.

• Een groep leerkrachten zorgt voor persoonlijk onderwijs-op-maat (inclusief erkende examens).

• Leerinhoud, methode en toetsen worden afgesproken met de thuisschool.

• De behandeling op Ter Berken heeft voorrang. Daarom worden tijdstippen, duur en intensiteit van het onderwijs individueel geregeld in overleg met het behandelingsteam.


Aantal woorden: 321