ANBN

ANBN (vereniging Anorexia Nervosa- Boulimia Nervosa)

wordocument organisaties

link sociale kaart

Tekstkritiekmodel organisatie sociale kaart: ANBN

herstellingskritiek

De organisatie ANBN (vereniging Anorexia Nervosa- Boulimia Nervosa) bestaat uit vrijwilligers en een deeltijds psychologe. Het zijn dan ook deze mensen die de site beheren met copyright aan de verenging AN-BN vzw.

oorsprongskritiek

De informatie die men publiceert op de site is betrouwbaar, men refereert steeds naar de schrijver van de teksten en dit blijken meestal professoren te zijn. Er zijn vooral literatuurbronnen maar ook getuigenissen van personen met een eetstoornis. De organisatie is ook opgericht door ouders van kinderen met eetstoornissen waardoor deze verhalen door hen geschreven zijn. De auteur stelt vooral een objectieve kijk op de zaak. Deze heeft informatie uit verschillende literatuurbronnen over wat anorexia en boulimia nu precies is. Er zijn ook enkele subjectieve getuigenissen aanwezig wat zorgt dat de drempel lager wordt.

interpretatiekritiek

De auteur neemt meestal niet zelf een standpunt in maar bundelt informatie van verschillende professoren. Uiteraard zijn deze vooral van mening dat er iets moet worden gedaan aan eetstoornissen. De auteur zelf produceert geen eigen mening in de termen van ‘ik denk’. Als er al een eigen mening geformuleerd wordt dan is het uit eigen ervaring als ex-patiënt van eetstoornissen.
bevoegdheidskritiek
De auteur is betrokken partij in de zin dat hij meestal zelf een ouder is van een kind met eetstoornissen, er is ook een medewerker die zelf eetstoornissen had en er zijn ook professionelen in de organisatie zoals psychologen. Bij de meesten ligt deze problematiek dus nauw aan het hart. De meeste auteurs zijn zelf geen deskundige in de zin van professioneel maar wel ervaringsdeskundige. Maar de teksten die ze publiceren komen vooral van andere professoren waardoor het wel deskundige informatie is die op de site verschijnt.

rechtzinnigheidskritiek

De auteur houdt ook geen informatie achter, er zijn allerlei linken te vinden naar andere sites met meer uitleg en de referentie van de oorspronkelijke auteurs van de teksten zijn ook steeds aanwezig waardoor je steeds meer informatie kunt opzoeken.1