Organisatie Leib

Isichia, Zelfhulpgroep voor Eetstoornissen

  1. Isichia" is het Grieks voor "rust". Eet- en snoepverslaafden grijpen naar hun verslavend middel vanuit een gevoel van onrust.
  2. Vrouwen die controleverlies ervaren wanneer ze met eten of snoep in aanraking komen en meer inzicht willen krijgen in dit gedrag kunnen hier terecht.
  3. Achterliggende oorzaken worden onderzocht.
  4. Oefeningen in gezonder (eet)gedrag.
  5. Een gezond en haalbaar gewicht is het einddoel.
  6. Daarnaast richt de groep zich ook tot andere eetstoornissen zoals anorexia nervosa en bulumia nervosa.
  7. Er wordt gewerkt rond zelfbeeld, gezonde voeding en beweging.