Centrum voor Eetstoornissen ( UZ Gent )

link sociale kaart

4. Tekstkritiekmodel

Herstellingskritiek

Centrum voor Eetstoornissen is verbonden aan universiteit Gent, dus de informatie die we op internetsite vinden is wetenschappelijk onderbouwd en informatief.

Oorsprongskritiek

Informatie die we vinden op de site is betrouwbaar en controleerbaar. Aangezien deze centrum veel medewerkers heeft die ook een academische loopbaan hebben , is het te verwachten dat de info wel degelijk wetenschappelijk onderbouwd en betrouwbaar is .
Er wordt verwezen naar nuttige links in verband met eetstoornissen. Een gedetailleerde bronnenlijst staat er weliswaar niet in vermeld.

Interpretatiekritiek

De inhoud wordt op een informatieve wijze , objectief weergegeven. Het is ook een puur informatief internetsite ( brochure ) opgesteld door Centrum voor Eetstoornissen verbonden aan Universitair Ziekenhuis Gent. De auteur(s) nemen geen standpunten in. Hij geeft ons een correcte weergave van feiten en argumenten.

Bevoegdheidskritiek

De naam van de auteur is niet bekend maar aangezien het hier gaat om een informatief internetsite over Centrum voor Eetstoornissen binnen een universitair ziekenhuis en de medewerkers meestal een academische loopbaan hebben is het overduidelijk dat de auteur een deskundige is en waarschijnlijk ook een medewerker is . Deze is ook merkbaar aan de inhoud.

Rechtzinningheidskritiek

Er is geen sprake van liegen of weerhouden van informatie, deze zou niet passen in de deontologie van een centrum verbonden aan een universitair ziekenhuis. De informatie is professioneel opgesteld , gebaseerd op wetenschappelijke feiten.

Bron : Centrum voor Eetstoornissen ( Universitair Ziekenhuis Gent )

voetnoot: 243 woorden