Organisatie Frederik

Organisatie: Nieuw Eetverbond

Word-document organisatie
link sociale kaart

Nieuw-Eetverbond is een samenwerkingsverband van zelfstandige voedingsdeskundigen-diëtisten, een psychologe-psychotherapeute en een kine-relaxatietherapeute. Ze zijn gevestigd in Gent.

Door kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen en elkaar daar ook in aan te vullen, willen zij gericht en complementair een betere dienstverlening bieden aan mensen en gezinnen omtrent (gezonde) voeding, (di)ëten en ontsporingen rond eten van welke aard ook. De organisatie spitst zich toe op twee kerntaken: enerzijds begeleiding bij eetproblemen en voedings -en eetadvies anderszijds.

De vaste kern van Eetverbondmedewerkers laat zich bovendien bijstaan door een groeiend netwerk van hulpverleners, psychologen en psychotherapeuten, artsen en medische diensten, die onafhankelijk met Eetverbond samenwerken.

Wat volgt is een korte samenvatting van de twee kernactiviteiten van deze organisatie.
Ten eerste is er de tak begeleiding bij eetproblemen. De visie van deze organisatie bestaat er in dat:
• de begeleiding cliëntgericht moet zijn. De fout die net te veel wordt gemaakt is dat het probleem gegeneraliseerd wordt. Een persoonlijke aanpak is dus noodzakelijk.
• de begeleiding moet ambuant gebeuren. Dit wil zeggen dat het probleem (opnieuw) individueel in de natuurlijke omgeving van de cliënt dient te gebeuren, met zijn of haar ouders, partner, gezin enzovoort.
• de begeleiding moet interdisciplinair en intergraal zijn. Zoals ze het zelf zeggen: “Naargelang de noden kunnen in de loop van de begeleiding de voedingscoach, kine-relaxatietherapeute of andere zorgverleners ingeschakeld worden om vanuit hun specifieke discipline het denken, doen en voelen van de getroffen persoon opnieuw samen te laten sporen richting heling en zelfontplooiing.”

Tot slot rest nog het voedings –en eetadvies. Wat typisch is voor hun aanpak is Ze vertekken opnieuw vanuit het persoonlijke en wagen zich niet aan strenge, nauwelijks haalbare diëten. Op die manier kunnen ze de haalbaarheid op langere termijn beter garanderen.
Hun doelgroep beperkt zich niet tot mensen met eetstoornissen. Iedereen die voedingsadvies wil (van diabetici over bejaarden tot veganisten) kunnen bij hen terecht.

Footnote: Deze tekst bevat 316 woorden.