Organisatie Bert

Universitair Psychiatrisch Centrum K.U.Leuven - Campus Kortenberg Sint-Jozef - Deeltijdbehandeling voor Mensen met Overgewicht en Eetbuistoornis

Worddocument organisatie
link Sociale kaart

Tekstkritiekmodel organisatie sociale kaart: UC-Kortenberg

Herstellingskritiek:

Het Universitair Psychiatrisch Centrum K.U. Leuven, campus Kortenberg, biedt kwaliteitsvolle, gespecialiseerde en wetenschappelijk onderbouwde zorg voor een breed spectrum van psychiatrische aandoeningen. Daaronder wordt onder meer een deeltijdse behandeling voor mensen met overgewicht een eetbuistoornissen gerekend. De site wordt door het centrum zelf beheerd.

Oorsprongskritiek:

De informatie die men terugvindt op de site is zowel betrouwbaar als verifieerbaar.
Zoals eerder aangehaald wordt de site beheerd door het centrum zelf, dat op organisatorisch vlak verbonden is aan het Universitaire ziekenhuis Leuven, het Universitair Centrum Sint-Jozef Kortenberg en de KULeuven.
Deze samenwerking verzekert een wetenschappelijk onderbouwde visie en maakt het mogelijk om via onderzoeksgroepen nieuwe behandelingsmethoden te ontwikkelen, deze te toetsen en toe te passen.
Het centrum beschikt ook over een bibliotheek met wetenschappelijke werken en tijdschriften die updates van de meest recente inzichten en ontwikkelingen garandeert.

interpretatiekritiek

De informatie wordt op een informatieve, wetenschappelijke en objectieve manier weergegeven. Er wordt ook informatie verschaft over zowel de doelstellingen van het centrum, de behandelingsopzet als het behandelingsteam.
Er worden geen standpunten ingenomen omdat men zich beperkt zich tot de wetenschappelijke feiten van de aandoening.

Bevoegdheidskritiek:

Er wordt niet meegegeven wie de auteur precies is, men verwijst bij de disclaimer enkel naar het centrum zelf.
Dit heeft als gevolg dat de deskundigheid rond de materie verzekerd is. Er worden bijvoorbeeld documenten en publicaties beschikbaar gesteld en bij het behandelingsteam vinden we een psychiater terug, die je zowel telefonisch als via mail kan contacteren.

rechtzinnigheidskritiek

Ik heb niet het gevoel dat de auteur bewust informatie achterhoudt of de lezer wil misleiden. Er wordt ook regelmatig doorverwezen naar andere bevoegde instanties en personen voor meer informatie. Rekening houdende met de structuur van de organisatie lijkt het mij hoogst onwaarschijnlijk dat de informatie niet correct wordt weergegeven.1