Eindwerken
 • Boussier, R. (2001). ‘ouderavonden’ voor ouders van eetstoornispatiënten in een ambulante setting. Eindwerk bachelor in de toegepaste psychologie. KATHO IPSOC, Kortrijk.
 • Claes, C. (2010). De anorectic behavior observation scale (ABOS): plaats in het onderzoek bij eetstoornissen. Eindwerk master in de psychologie. KU LEUVEN, Leuven.
 • Dierickx, S. (2010). De stoornis uitgedaagd: de standaardisering van normaal in het kader bij eetstoornissen. Eindwerk master in de sociale en culturele antropologie. KU LEUVEN, Leuven.
 • Jehaes, E. (2010). Nieuwe varianten van eetstoornissen: literatuurstudie en exploratief onderzoek. Eindwerk master in de psychologie. KU LEUVEN, Leuven.
 • Lardaux, S. (2008). Eetstoornissen: van een psychogene naar een meer organische verklaring. Eindwerk master in de psychologie. KU LEUVEN, Leuven.
 • Laudon, K., Verlinden, J. (2005). Boulimie en eetbuien overwinnen: een gids voor patiënt, gezin en hulpverlener. Eindwerk. Lessius Hogeschool, Antwerpen.
 • Leyssen, E. (2010). Prevalentie en karakteristieken van eetgerelateerde problemen bij 7-11 jarigen. Eindwerk Bachelor in de Toegepaste Psychologie. Lessius Hogeschool, Antwerpen
 • Maes, S. (2007). Gewicht verliezen en volhouden: een beschrijvend onderzoek naar de gevoelens en resultaten bij de multidisciplinaire, niet-chirurgische begeleiding van de obesitaspatiënt. Ervaringen van het Obesitascentrum in Kortrijk. Eindwerk Katho Kortrijk, Kortrijk.
 • Vandewalle, J. (2007). Anorexia nervosa bij kinderen. Katho campus, Torhout
 • Van Hullebusch, L. (2008). Het verband tussen persoonlijkheid en eetstoornissen: de invloed van perfectionisme:literatuurstudie. Eindwerk faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. KU Leuven, Leuven
 • Böröcz, L. (2010). Orthorexia nervosa : een literatuurstudie naar de situering en beschrijving (Ongepubliceerd) Bachelorproef Toepaste Psychologie, Lessius Hogeschool Antwerpen
 • Calomme, K. (2010). Emotioneel eten onder de loep : onderzoek naar risicofactoren voor emotioneel eetgedrag in een normale populatie van 11- tot 17 jarige ASO-, TSO- en BSO-studenten (Ongepubliceerd) Bachelorproef Toegepaste Psychologie, Lessius Hogeschool Antwerpen
 • Derynck, H. (2010). Gezonde voeding : preventie eetstoornissen (Ongepubliceerd) Bachelorproef Leerkracht Secundair Onderwijs, KATHO RENO, Kortrijk
 • Janssens, N. (2010). // Narratieve therapie en eetstoornissen : eetstoornissen bekenen vanuit narratief perspectief en de behandeling ervan met narratieve therapie.// (Ongepubliceerd) Bachelorproef Toegepaste Psychologie, Lessius Hogeschool Antwerpen
 • Puype, A. (1999). Eetproblemen en primaire eetstoornissen bij jonge kinderen tot zes jaar : een beschrijvend onderzoek binnen een kinderpsychiatrische setting (Ongepubliceerd) Bachelorproef Toegepaste Psychologie, KATHO IPSOC Kortrijk
 • Deceuninck, L. (2010). Psychiatrische verpleegkundige begeleiding rond het aspect voeding bij patienten met een eetstoornis in een residentiele behandelingsafdeling. Eindwerk Bachelor in verpleegkunde. KATHO HIVB, Kortrijk.
 • Dehu, C. (2003). Obesitas zwaar onderschat: een beschrijvend onderzoek. Eindwerk Bachelor in verpleegkunde. KATHO HIVV, Kortrijk.
 • Santens, S. (1999). Obesitas bij kinderen: een steeds groter wordend probleem. Eindwerk Bachelor verpleegkunde. KATHO HIVV, Kortrijk
 • Vandersteene, I. (2001). Magere mama, mooiere mama? Is er nog een plaatsje voor mij? Een explorerend onderzoek naar de invloed van anorexia en boulimia nervosa op de zwangerschap en het ongeboren leven om een inzicht te verwerven in de preventieve en begeleidende taak van vroedvrouwen. Eindwerk Bachelor in vroedkunde. KATHO HIVV, Kortrijk.
 • Vanpanteghem, I. (2000). Vermageren, geen gemakkelijke klus! Een vergelijkende studie over de mogelijkheden van obesitaschirurgie. Eindwerk Bachelor verpleegkunde. KATHO HIVV, Kortrijk.
 • Boone, L. ( 2008 ). Predictoren van lichaamsontevredenheid bij lijnende en niet-lijnende jongeren. Eindwerk Master in de Psychologie, Universiteit Gent
 • Caers M. (2005). Anorexia nervosa. Studie naar het eetpatroon tijdens de eerste maanden van de behandeling. Eindwerk gegradueerde Voedings-en dieetkunde. Katholieke Hogeschool Kempen.
 • Theuwis, L. ( 2008 ). De psychometrische kwaliteit van de Children’s Eating Attitude Test. Eindwerk Master in de Psychologie, Universiteit Gent
 • Vandenbruwaene, N. ( 2008 ). Eetstoornissen die ontstaan in de kindertijd: een literatuurstudie.Eindwerk Master in de Psychologie, Universiteit Gent
 • Van Gulck, Brigitte (2007). Door dik en dun: motivatie tot verandering bij anorexia nervosa en boulimia nervosa. Eindwerk Bachelor in Sociaal Werk. Katholieke Hogeschool Leuven.
 • Caers M. (2005) Anorexia nervosa. Studie naar het eetpatroon tijdens de eerste maanden van de behandeling. Eindwerk gegradueerde Voedings-en dieetkunde. Katholieke Hogeschool Kempen.
 • De Bock, I. (2010). Eetstoornissen en zwangerschap. Met bijzondere focus op hyperemesis gravidarum. Een literatuur studie. Eindwerk master in de Seksuologie. KU Leuven, Leuven.
 • Melis,L. (2009). Manorexia: eetstoornissen bij mannen – Anorexia versus omgekeerde Anorexia. Eindwerk bachelor in de Toegepaste Psychologie. Lessius Hogeschool, Antwerpen.
 • Van Acker, K. (2010). Worden visuele illusies waargenomen door mensen die lijden aan een eetstoornis? Eindwerk bachelor in de Toegepaste Psychologie. Lessius Hogeschool, Antwerpen.
 • Yekeler, J. (2009). Eetstoornissen in de sport: een onderzoek naar preventie en behandeling van eetstoornissen in de sport. Eindwerk bachelor in de Toegepaste Psychologie. Lessius Hogeschool, Antwerpen.
 • Bruynseraede, S. ( 2007 ). Opvattingen over eetstoornissen bij ouders van patiënten met een eetstoornis. Eindwerk Master in de Psychologie. K.U. Leuven.
 • Delmeiren, G. ( 2006 ). De rol van motivatie in de behandeling van eetstoornissen : drop-out en gewichtsveranderingen bij opgenomen patiënten. Eindwerk Master in de Psychologie. K.U. Leuven.
 • Dupont, F. ( 2007 ). De rol van familiale factoren in de ontwikkeling van Binge Eating Disorder : een literatuuronderzoek. Eindwerk Bachelor in de Toegepaste Psychologie. Lessius Hogeschool, Antwerpen.
 • Thijs, L. ( 2008 ). Gewichtige emoties : een verkennend empirisch onderzoek naar de predictoren van emotioneel eten. Eindwerk Bachelor in de Toegepaste Psychologie. Lessius Hogeschool, Antwerpen.
 • Van Cauweberghe, L. ( 2007 ). Eetstoornissen en impulsiviteit. Eindwerk Master in de Psychologie. K.U. Leuven.