Bronnenlijst

BOEKEN

Abraham, S., & Llewellyn-Jones, D.(2008). Eetstoornissen: De Feiten. Houten: Bohn Staflieu Van Loghum.

American Psychological Association. (1994). Diagnostical And Statistical Manual Of Mental Disorders, Fourth Edition. Washington, Dc: Apa

Anderson, A. (203). Eating Disorders In Males. In: C.G. Fairburn & K.D. Brownell (Eds). Eating Disorders And Obesity: A Comprehensive Handbook. New York, Ny:The Gulford Press.

Berends, T. / Van Elburg, A. / Van Meijel, B. (2010). Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa : Het Werken Met Een Signaleringsplan Ter Preventie Van Terugval Bij Jeugdige Patiënten Met Anorexia Nervosa. Assen : Van Gorcum

Bisschop Boele, D. (2005). Eetstoornissen. Amsterdam: Boom

Bloks, H. (2008). Eetstoornissen En Overgewicht: Herkenning, Behandeling, Beheersing. Amsterdam: Nieuwezijds.

Bonfait-Bouyer, M. , & Eveillard, A. (2009). Beter Omgaan Met Overgewicht. Aartselaar: Zuidnerlandse Uitgeverij.

Cokelaere, M. (2011). Waarom Dik Worden Gemakkelijk En Vermageren Moeilijk Is: Recente Inzichten In Obesitas. Leuven: Acco

Dawson, D. (2003). Anorexia En Boulemia Bij Jongeren. Aartselaar: Deltas

De La Rie, S., & Libbers, L. (2004). ZIe Mij Voor Vol Aan: Wegwijzer Voor Behandeling Van Eetstoornissen. Amsterdam: Swp.

De Vos, I., Messer, A., Wolters, W. (1994). Eetproblemen Bij Kinderen En Adolescenten. Baarn:Ambo

Delfos, M.F. (2002) De Lijn Kwijt: Behandeling Van Anorexia, Boulimia En Obesitas. Lisse: Swets &
Zeitlinger.

Elgerma,H. (1998). Cognitieve Therapie. In A. Jansen & A. Meijboom(Red.), Behandelingsstrategieën Bij Bulimia Nervosa (Pp.23-33). Houten/ Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum/ Cure & Care Development.

Fairburn, C.G. (1995). Overcoming Binge Eating. New York, Ny: The Guilford Press.

Fairburn, C.G. (1997). Interpersonal Psychotherapy For Bulimia Nervosa. In: D.M. Garner & P.E. Garfinkel (Eds). Handbook Of Treatment For Eating Disorders. New York, Ny: The Guilford Press.

Fairburn, C.G. E.A. (1993). Cognitive-Behavioural Therapy For Binge Eating And Bulimia Nervosa: A Comprehensive Treatment Manual. In: C.G. Fairburn & K.D. Brownell (Eds).

Fairburn,C.G., Agras,W.S., & Wilson,G.T. (1992). The Research On The Treatment Of Bulimia Nervosa: Practical An Theoretical Implications. In G.H. Anderson & S.H. Kennedy (Eds.) The Biology Of Feats An Famine: Relevance To Eating Disorder (Pp. 318-340). New York: Academia Press.

Fairburn,C.G., Joner,R., Peveler,R., Carr, S.J., Solomon, R.A., O’conner,M.E., Burton,J., & Hope,R.A. (1991). Three Psychological Treatments For Bulimia Nervosa. Archives Of General Psychiatry, 48,463-469.

Fairburn,C.G.,(1997). Eating Disorders. In D.M. Clark & C.G. Fairburn(Eds.) Science And Practice Of Cognitive Behavior Therapy(Pp 209 – 241). Oxford: Oxford University Press.

Garfinkel (Eds.), Handbook Of Treatment For Eating Disorders(Pp. 278-294). New York: Guildford Press.

Garfinkel, R.E. (2002). Classification And Diagnosis Of Eating Disorders. In: C.G.

Fairburn & K.D. Brownell (Eds). Eating Disorders And Obesity: A Comprehensive Handbook. New York, Ny: The Guilford Press.

Garner, D.M. (1997). Psychoeducational Principles In Treatment. In:D.M. Garner & P.E.

Garfinkel (Eds). Handbook Of Treatment For Eating Disorders. New York, Ny: The Guilford Press.

Garner,D.M., Vitousek,K.M.,&Pike, K.M. (1997). In D.M.Garner &P.E.

Garfinkel(Eds.), Handbook Of Treatment Fot Eating Disorder( Pp. 94- 144). New York: The Guilford Press.

Goodsitt, A. (1997). Self Psychology And The Treatment Of Anorexia Nervosa. In D.M. Garner & P.E. Garfinkel (Eds.), Handbook Of Treatment For Eating Disorder. New York: Guilford Press.

Hoek, H.W. (2002). Distribution Of Eating Disorders. In: C.G. Fairburn & K.D. Brownell (Eds).

Hsu, L.K.G. (1995). Outcome Of Bulimia Nervosa. In K. Brownwell & C.G. Fairburn(Eds.), Eating Disorders An Obesity: A Comprehensive Handbook (Pp. 238-246). London: Guilford Press.

Jansen, A. (1996).Bulimia Nervosa Effectief Behandelen: Een Behandeling Voor Therapeuten. Lisse: Swets & Zietlinger.

Jansen, A., & Elergsma, H. (2007). Leven Met Een Eetstoornis. Houten: Bohn Staflieu Van Loghum.

Jansen,A. (1998). Lichaamstherapie. In A. Jansen , & A. Meijboom(Red.), Behandelingsstrategieën Bij Bulimia Nervosa( Pp 72-83). Houten/ Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum/ Cure & Care Development.

Jansen,A.(1998). Eating Disorders. In A.S. Ballack & M. Hersen (Eds.) Comprehensive Clinical Psychologie (Pp. 649 – 667). Oxford: Eseuier Schienche/ Pergamon Press.

Lawson D. (2003 ) Anorexia En Boulimia. Deltas

Luck, A.J. E.A. (2002). The Scoff Questionnaire And Clinical Interview For Eating Disorders In General Practice: Comperative Study. British Medical Journey, 325, 755-6

Marcus, M.D. (1997). Adapting Treatment For Patients With Binge Eating Disorder. In D.M. Garner & P.E. Garfinkel (Eds.). Handbook Of Treatments For Eating Disorders. (Pp 484-493)

Meerum Terwogt-Reijnders, C., Koster-Kaptein, L. (2001). Werkboek Anorexia- En Boulimia Nervosa. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Meijboom,A.,& Jansen,A. (1992). Protocol Cognitieve Therapie Voor Patiënten Met Bulimia Nervosa (Ongepubliceerd Manuscript)

Morgan, J.F. E.A. (1999). The Scoff Questionnaire: Assessment Of A New Screening Tool For Eating Disorders. Britisch Medical Journal, 319, 1467-8

Moyson N. , Roofthooft E. ( 2002 ). Van Eetlast Tot Eetlust.Leuven: Acco

Noordenbos, G. (1994). TEgengewicht Geboden: Preventie Van Anorexia-En Bulimia Nervosa. Utrecht: Swp.

Noordenbos, G., & Vandereycken, W. (2005). Preventie Van Eetstoornissen: Een Gewichtig Probleem. Mechelen: Kluwer.

Pierloot, R., & Vanderlycken, W. (1981). Afwijkend Eetgedrag. Brussel: Stafleu.

Rekkers, M. , & Schoemaker, E. (2002). Gewichtige Lichamen Lichaamsbeleving En Eetstoornissen. Leuven: Acco.

Rosen J.C. (1997). Cognitive Behavioral Body Image Therapie. In D.M. Garner & P.E. Garfinkel (Eds.). Handbook Of Treatments For Eating Disorders. (Pp. 188-204)

Rosen,J.C., Orosan,P., & Reiter,J. (1995). Cognitive Therapy For Negative Body Image In Obese Women. Behavior Therapy, 26,25-42.

Samoilov, A., & Goldfried, M.R. (2000). Role Of Emotions In Cognitive-Behavior Therapy. Clinical Psychology: Science And Practice, 7, 373-385.

Simon, Y. & Nef, F. (2003) Anorexia Nervosa : Hoe Doorbreek Ik De Cirkel? Aartselaar: Deltas

Smith, D.E., Marcus,M.D., & Eldredge,K.L. (1994). Binge Eating Syndromes: A Review Of Assessment Ant Treatment With An Ampasis On Clinical Application. Behavior Therapy, 25, 635-658.

Stein, A. (2002). Eating Disorders And Childrearing. In: C.G. Fairburn & K.D. Brownell (Eds). Eating Disorders And Obesity: A Comprehensive Handbook. New York, Ny: The Guilford Press.

Tenwolde, A.A.M. (2000). Van Dun Tot Dik: Psychosociale En Biologische Aspecten Van Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa En Obesitas: Een Vraagbaak. Houten/Diegem : Bohn Stafleu Van Loghum.

Trombos-Instituut (2006). Multidisciplinaire Richtlijn Eetstoornissen. Utrecht: Trimbos Instituut.

Van Elburg, A.A. & Rijken, M.E. (2004). Jongeren Met Eetstoornissen: Behandeling In Een Zorglijn. Assen: Van Gorcum

Van Gaal, L., Van De Sompel, A. (2008). Zie Wat Je Eet. Antwerpen:Standaard

Vandereycken W. , ( 2006 ) Eetstoornissen .Handboek Psychopathologie Deel 2 Klinische Praktijk , P.373-385. Bohn Stafleu Van Loghum

Vandereycken W. , ( 2006 ) Eetstoornissen .Handboek Psychopathologie Deel 1 Basisbegrippen, P.313-333. Bohn Stafleu Van Loghum

Vandereycken, W., Noordenbos, G. (2002). Handboek Eetstoornissen. Utrecht:De Tijdstroom

Vanderlinden, J. (2001). Boulimie En Eetbuien Overwinnen: Een Gids Voor Patiënt, Gezin En Hulpverlener. Tielt : Lannoo

Vanderlinden, J. (2005). Anorexia Nervosa Overwinnen In 13 Stappen. Tielt: Lannoo

Verheij, F. (2011). Anorexia Nervosa In De Adolecentie: Groei Vanuit Autonomie. Assen: Van Gorcum

Vervaet, M. / De Jonge, S. (2002). De Veilige Hel: Hoe Anorexia En Boulimia Nervosa Ontstaan En Behandeld Kunnen Worden. Antwerpen: Houtekiet.

Wilon,G.T., Nonas,C.A., & Rosenblum, G.D. (1993). Assessment Of Binge Eating In Obese Patients. International Journal Of Eating Disorders, 1,25-33.

Wilson, G.T. (1996). Treatment Of Bulimia Nervosa: When Cbt Fails. Behavior Research & Therapie,34, 197-212

Wilson, G.T., & Fairburn, C.G. (2002). Treatments For Eating Disorders. In: P.E. Nathan & J.M. Gorman (Eds). London: Oxford University Press.

ACADEMISCHE ARTIKELS

Braet, C. (2007). De Psychologische Behandeling Van Kinderen Met Obesitas. Psychopraxis, 9, Nr. 2, 54-59

Channon,S., Desilva, P., Hemsley,D., & Perkins,R. (1989). A Controlled Trial Of Cognitive Behavioral And Behavioral Treatment Of Anorexia Nervosa. Behaviour Research & Therapy, 27, 529-535.

Cooper,P.J.,& Fairburn,C.G.(1984). Cognitive Behavioral Treatment For Anorexia Nervosa: Some Preliminary Findings. JOurnal Of Psychomatic Research, 28, 493-499.

Daansen, P., & De Jong, M. (2009). Voldoet Fairburns Enhanced Cognitive Behavioral Therapy Voor Eetstoornissen? Tijdschrift Voor Psychotherapie, 35 (4), 262-278.

Fairburn, C.G. & Harrison, P.J. (2003) Eating Disorders. The Lancet, 361, 407-16

Fairburn, C.G. E.A. (2003). Cognitive Behaviour Therapy For Eating Disorders: A ‘Transdiagnostic’ Theory And Treatment. Behaviour Research And Treatment, 41, 509-28.

Fairburn, C.G., Peveler, R.C., Joner, R., Hope, R.A., & Doll, H.A.(1993). Predictors Of Twelve Month Outcome In Bulimia Nervosa An The Influence Of Attitudes To Shape And Weight. Journal Of Consulting & Clinical Psychology, 61, 696-698.

Fairburn,C.G., &Cooper, P.J. (1989). Eating Disorders. In K. Hawton, P. Salkovskis,J.Kirk & D.M. Clark (Eds.) , Cognitive Behavior Therapy For Psychiatric Problems: A Practical Guide (Pp 277 -314). Oxford: Oxford University Press.

Vandereycken, W. (2008). Het Ontkennen En Verhullen Van Eetstoornissen. Psychopraxis, 10, Nr. 1, 23-26

BIJDRAGE UIT VERZAMELWERK

Bloks, H. (2009). Eetstoornissen en persoonlijkheidspathologie. In E.H.M. Eurlings-Bontekoe, R. Verheuel & W.M. Snellen (reds.), Handboek persoonlijkheidspathologie (pp. 445-455). 2de druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Daansen, P., & Jong, M. De (in druk a). De cognitieve component. In S. Colijn, H? Snijders, M. Thunnissen, S. Bögels & W. Trijsburg (red.), Leerboek psychotherapie (h7). Utrecht: De tijdstroom.

Daansen, P., & Jong, M. De (in druk b). Cognitieve regulatie. In S. Colijn, H. Snijders, M. Thunnissen, S. Bögels & W. Trijsburg (red.), Leerboek psychotherapie (h31). Utrecht: De tijdstroom.

Fairburn, C.G., Norman, P.A., Welch,S.L., O’Connor, M.E., Doll, H.A.& Peveler,R.E. (1995). A prospective study of outcome in bulimia nervosa and the long term effects of three psychological treatments. Archives of general psychiatry, 52, 304-312

Jansen, A., & Braet, C. (2008). Eetproblemen in de adolescentie. In: Prins, P. & Braet, C. (red.)
Handboek klinische ontwikkelingspsychologie, hst 20, p 503 – 527. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Raymond, A., Ablon, J.S. (2009). Empirical Support for Psychodynamic Psychotherapy for Eating Disorders.In: Handbook of evidence-based psychodynamic psychotherapy Deel 1, p.67-92. USA: Springer eBook

Stein, R., Field, R., Foreyt, J. (2010). Eating Disorders. D. Segal, M. Hersen, (reds.), Diagnostic Interviewing (pp. 315-342). Usa: Springer US

Vandereycken W. (2008). Eetstoornissen. In: Handboek Psychopathologie Deel 1, p 331-352. Houten: Bohn Stafleu van Loghum

ORGANISATIES OMTRENT HULPVERLENING EETSTOORNISSEN

Vereniging Anorexia Nervosa & Boulimia Nervosa

Nieuw Eetverbond

Universitair Psychiatrisch Centrum K.U.Leuven - Campus Kortenberg Sint-Jozef - Deeltijdbehandeling voor Mensen met Overgewicht en Eetbuistoornis

Centrum voor eetstoornissen ( UZ Gent )

Psychiatrische Ziekenhuis Broeders Alexianen

Zeepreventorium

Isichia, Zelfhulpgroep voor Eetstoornissen

EINDWERKEN OMTRENT EETSTOORNISSEN

Boone, L. ( 2008 ). Predictoren van lichaamsontevredenheid bij lijnende en niet-lijnende jongeren. Eindwerk Master in de Psychologie, Universiteit Gent

Böröcz, L. (2010). Orthorexia nervosa : een literatuurstudie naar de situering en beschrijving (Ongepubliceerd) Bachelorproef Toepaste Psychologie, Lessius Hogeschool Antwerpen

Boussier, R. (2001). ‘Ouderavonden’ voor ouders van eetstoornispatiënten in een ambulante setting. Eindwerk bachelor in de toegepaste psychologie. KATHO IPSOC, Kortrijk.

Bruynseraede, S. ( 2007 ). Opvattingen over eetstoornissen bij ouders van patiënten met een eetstoornis. Eindwerk Master in de Psychologie. K.U. Leuven.

Caers M. (2005) Anorexia nervosa. Studie naar het eetpatroon tijdens de eerste maanden van de behandeling. Eindwerk gegradueerde Voedings-en dieetkunde. Katholieke Hogeschool Kempen.

Caers M. (2005). Anorexia nervosa. Studie naar het eetpatroon tijdens de eerste maanden van de behandeling. Eindwerk gegradueerde Voedings-en dieetkunde. Katholieke Hogeschool Kempen.

Calomme, K. (2010). Emotioneel eten onder de loep : onderzoek naar risicofactoren voor emotioneel eetgedrag in een normale populatie van 11- tot 17 jarige ASO-, TSO- en BSO-studenten(Ongepubliceerd) Bachelorproef Toegepaste Psychologie, Lessius Hogeschool Antwerpen

Claes, C. (2010). De anorectic behavior observation scale (ABOS): plaats in het onderzoek bij eetstoornissen. Eindwerk master in de psychologie. KU LEUVEN, Leuven.

De Bock, I. (2010). Eetstoornissen en zwangerschap. Met bijzondere focus op hyperemesis gravidarum. Een literatuur studie. Eindwerk master in de Seksuologie. KU Leuven, Leuven.

Deceuninck, L. (2010). Psychiatrische verpleegkundige begeleiding rond het aspect voeding bij patienten met een eetstoornis in een residentiele behandelingsafdeling. Eindwerk Bachelor in verpleegkunde. KATHO HIVB, Kortrijk.

Dehu, C. (2003). Obesitas zwaar onderschat: een beschrijvend onderzoek. Eindwerk Bachelor in verpleegkunde. KATHO HIVV, Kortrijk.

Delmeiren, G. ( 2006 ). De rol van motivatie in de behandeling van eetstoornissen : drop-out en gewichtsveranderingen bij opgenomen patiënten. Eindwerk Master in de Psychologie. K.U. Leuven.

Derynck, H. (2010). Gezonde voeding : preventie eetstoornissen (Ongepubliceerd) Bachelorproef Leerkracht Secundair Onderwijs, KATHO RENO, Kortrijk

Dierickx, S. (2010). De stoornis uitgedaagd: de standaardisering van normaal in het kader bij eetstoornissen. Eindwerk master in de sociale en culturele antropologie. KU LEUVEN, Leuven.

Dupont, F. ( 2007 ). De rol van familiale factoren in de ontwikkeling van Binge Eating Disorder : een literatuuronderzoek. Eindwerk Bachelor in de Toegepaste Psychologie. Lessius Hogeschool, Antwerpen.

Janssens, N. (2010). // Narratieve therapie en eetstoornissen : eetstoornissen bekenen vanuit narratief perspectief en de behandeling ervan met narratieve therapie.// (Ongepubliceerd) Bachelorproef Toegepaste Psychologie, Lessius Hogeschool Antwerpen

Jehaes, E. (2010). Nieuwe varianten van eetstoornissen: literatuurstudie en exploratief onderzoek. Eindwerk master in de psychologie. KU LEUVEN, Leuven.

Lardaux, S. (2008). Eetstoornissen: van een psychogene naar een meer organische verklaring. Eindwerk master in de psychologie. KU LEUVEN, Leuven.

Laudon, K., Verlinden, J. (2005). Boulimie en eetbuien overwinnen: een gids voor patiënt, gezin en hulpverlener. Eindwerk. Lessius Hogeschool, Antwerpen.

Leyssen, E. (2010). Prevalentie en karakteristieken van eetgerelateerde problemen bij 7-11 jarigen. Eindwerk Bachelor in de Toegepaste Psychologie. Lessius Hogeschool, Antwerpen

Maes, S. (2007). Gewicht verliezen en volhouden: een beschrijvend onderzoek naar de gevoelens en resultaten bij de multidisciplinaire, niet-chirurgische begeleiding van de obesitaspatiënt. Ervaringen van het Obesitascentrum in Kortrijk. Eindwerk Katho Kortrijk, Kortrijk.

Melis,L. (2009). Manorexia: eetstoornissen bij mannen – Anorexia versus omgekeerde Anorexia. Eindwerk bachelor in de Toegepaste Psychologie. Lessius Hogeschool, Antwerpen.

Puype, A. (1999). Eetproblemen en primaire eetstoornissen bij jonge kinderen tot zes jaar : een beschrijvend onderzoek binnen een kinderpsychiatrische setting(Ongepubliceerd) Bachelorproef Toegepaste Psychologie, KATHO IPSOC Kortrijk

Santens, S. (1999). Obesitas bij kinderen: een steeds groter wordend probleem. Eindwerk Bachelor verpleegkunde. KATHO HIVV, Kortrijk

Theuwis, L. ( 2008 ). De psychometrische kwaliteit van de Children’s Eating Attitude Test. Eindwerk Master in de Psychologie, Universiteit Gent

Thijs, L. ( 2008 ). Gewichtige emoties : een verkennend empirisch onderzoek naar de predictoren van emotioneel eten. Eindwerk Bachelor in de Toegepaste Psychologie. Lessius Hogeschool, Antwerpen.

Van Acker, K. (2010). Worden visuele illusies waargenomen door mensen die lijden aan een eetstoornis? Eindwerk bachelor in de Toegepaste Psychologie. Lessius Hogeschool, Antwerpen.

Van Cauweberghe, L. ( 2007 ). Eetstoornissen en impulsiviteit. Eindwerk Master in de Psychologie. K.U. Leuven.

Van Gulck, Brigitte (2007). Door dik en dun: motivatie tot verandering bij anorexia nervosa en boulimia nervosa. Eindwerk Bachelor in Sociaal Werk. Katholieke Hogeschool Leuven.

Van Hullebusch, L. (2008). Het verband tussen persoonlijkheid en eetstoornissen: de invloed van perfectionisme:literatuurstudie. Eindwerk faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. KU Leuven, Leuven

Vandenbruwaene, N. ( 2008 ). Eetstoornissen die ontstaan in de kindertijd: een literatuurstudie.Eindwerk Master in de Psychologie, Universiteit Gent

Vandersteene, I. (2001). Magere mama, mooiere mama? Is er nog een plaatsje voor mij? Een explorerend onderzoek naar de invloed van anorexia en boulimia nervosa op de zwangerschap en het ongeboren leven om een inzicht te verwerven in de preventieve en begeleidende taak van vroedvrouwen. Eindwerk Bachelor in vroedkunde. KATHO HIVV, Kortrijk.

Vandewalle, J. (2007). Anorexia nervosa bij kinderen. Katho campus, Torhout

Vanpanteghem, I. (2000). Vermageren, geen gemakkelijke klus! Een vergelijkende studie over de mogelijkheden van obesitaschirurgie. Eindwerk Bachelor verpleegkunde. KATHO HIVV, Kortrijk.

Yekeler, J. (2009). Eetstoornissen in de sport: een onderzoek naar preventie en behandeling van eetstoornissen in de sport. Eindwerk bachelor in de Toegepaste Psychologie. Lessius Hogeschool, Antwerpen.

WETTEKSTEN

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999 ter uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg (B.S.20.IV.2000)

Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Wereldgezondheidsorganisatie
(3 december 2006 )

Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ( 3 augustus 2007 )

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ( 12 januari 2005 )

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 7°, en 17ter, A, 7°, en B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ( 2 juni 2010 )

Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Wereldgezondheidsorganisatie. ( 3 december 2006 )

Voorstel van resolutie betreffende een sensibiliserend en ondersteunend beleid rond eetstoornissen ( 3 maart 2011 )

link voorstel in Vlaams Parlement