Boeken
 • Abraham, s., & Llewellyn-Jones, D.(2008). Eetstoornissen: de feiten. Houten: Bohn Staflieu Van Loghum.
 • Bloks, H. (2008). Eetstoornissen en overgewicht: herkenning, behandeling, beheersing. Amsterdam: Nieuwezijds.
 • De La Rie, S., & Libbers, L. (2004). Zie mij voor vol aan: wegwijzer voor behandeling van eetstoornissen. Amsterdam: SWP.
 • Jansen, A., & Elergsma, H. (2007). Leven met een eetstoornis. Houten: Bohn Staflieu Van Loghum.
 • Noordenbos, G., & Vandereycken, W. (2005). Preventie van eetstoornissen: een gewichtig probleem. Mechelen: Kluwer.
 • De Vos, I., Messer, A., Wolters, W. (1994). Eetproblemen bij kinderen en adolescenten. Baarn:Ambo
 • Delfos, M.F. (2002) De lijn kwijt: behandeling van anorexia, boulimia en obesitas. Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • Meerum Terwogt-Reijnders, C., Koster-Kaptein, L. (2001). Werkboek Anorexia- en boulimia nervosa. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Vandereycken, W., Noordenbos, G. (2002). Handboek eetstoornissen. Utrecht:De Tijdstroom
 • van Gaal, L., van de Sompel, A. (2008). Zie wat je eet. Antwerpen:Standaard
 • Bisschop Boele, D. (2005). Eetstoornissen. Amsterdam: Boom
 • Dawson, D. (2003). Anorexia en boulemia bij jongeren Aartselaar: Deltas
 • Simon, Y. & Nef, F. (2003) Anorexia nervosa : hoe doorbreek ik de cirkel? Aartselaar: Deltas
 • Vanderlinden, J. (2005). Anorexia nervosa overwinnen in 13 stappen. Tielt: Lannoo
 • van Elburg, A.A. & Rijken, M.E. (2004). Jongeren met eetstoornissen: behandeling in een zorglijn. Assen: Van Gorcum
 • Bonfait-Bouyer, M. , & Eveillard, A. (2009). Beter omgaan met overgewicht. Aartselaar: Zuidnerlandse uitgeverij.
 • Cokelaere, M. (2011). Waarom dik worden gemakkelijk en vermageren moeilijk is: recente inzichten in obesitas. Leuven: Acco.
 • Noordenbos, G. (1994). Tegengewicht geboden: preventie van anorexia-en bulimia nervosa. Utrecht: SWP.
 • Pierloot, R., & Vanderlycken, W. (1981). Afwijkend eetgedrag. Brussel: Stafleu.
 • Rekkers, M. , & Schoemaker, E. (2002). Gewichtige lichamen lichaamsbeleving en eetstoornissen. Leuven: Acco.
 • Jansen A., Elgersma H. (2007) Leven met een eetstoornis. Bohn Stafleu Van Loghum
 • Lawson D. (2003 ) Anorexia en boulimia. Deltas
 • Moyson N. , Roofthooft E. ( 2002 ). Van eetlast tot eetlust.Acco
 • Vandereycken W. , ( 2006 ) Eetstoornissen .Handboek psychopathologie deel 1 Basisbegrippen, p.313-333. Bohn Stafleu Van Loghum
 • Vandereycken W. , ( 2006 ) Eetstoornissen .Handboek psychopathologie deel 2 Klinische praktijk , p.373-385. Bohn Stafleu Van Loghum
 • Berends, T. / Van Elburg, A. / Van Meijel, B. (2010). Richtlijn terugvalpreventie anorexia nervosa : Het werken met een signaleringsplan ter preventie van terugval bij jeugdige patiĆ«nten met anorexia nervosa. Assen : Van Gorcum
 • Tenwolde, A.A.M. (2000). Van dun tot dik: psychosociale en biologische aspecten van anorexia nervosa, boulimia nervosa en obesitas: een vraagbaak. Houten/Diegem : Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Vanderlinden, J. (2001). Boulimie en eetbuien overwinnen: een gids voor patiĆ«nt, gezin en hulpverlener. Tielt : Lannoo
 • Verheij, F. (2011). Anorexia nervosa in de adolecentie: groei vanuit autonomie. Assen : Van Gorcum
 • Vervaet, M. / de Jonge, S. (2002). De Veilige Hel: hoe anorexia en boulimia nervosa ontstaan en behandeld kunnen worden. Antwerpen: Houtekiet.
 • Amos, J. ( 2005 ). Eetstoornissen. Etten-Leur: Ars Scribendi.
 • Johnston, A. (2006 ). Eetstoornissen als dwaalspoor : hoe verhalen vrouwen de weg kunnen wijzen. Haarlem : Altamira-Becht
 • Schoemaker, C. ( 2002 ). Anorexia bestaat niet : het beeld van anorexia nervosa in de media. Amsterdam: Archipel
 • Vanderlinden, J. ( 2000 ). Eetstoornissen : bijdragen over theorie, onderzoek en praktijk. Houten : Bohn Stafleu Van Loghum
 • Van Der Horst, H. & Noordenbos, G. ( 2006 ). Eetstoornissen. Maarssen : Elsevier Gezondheidszorg