Bert

naam: Bert VralBert Vral

Ik volg de richting Toegepaste psychologie in afstandsonderwijs aan het Katho Kortrijk.
Ik heb me aangesloten bij de groep rond eetstoornissen omdat, enerzijds dit onderwerp dicht aansluit bij mijn opleiding, en anderzijds omdat het een probleem is dat verschillende gradaties kan aannemen, die het dagelijkse functioneren van het individu en zijn nabije omgeving enorm kunnen beperken.

Bijkomend vind ik het verzamelen van informatie rond dit thema maatschappelijk zeer zinvol en voor sommige onder ons, die de richting toegepaste psychologie volgen, ook verrijkend voor het verdere verloop van de opleiding.